Invånarna runt Östersjön är beredda att betala för ett friskare hav mellan cirka 40 kronor och tusen kronor per person. Det visar en färsk studie från internationella forskarnätverket Balticstern. Svenskarna är villiga att satsa mest för att stoppa övergödningen medan ryssar, letter och litauer håller hårdast i plånboken.

Invånare i nio länder

För första gången har invånarna i alla nio länder med kust till Östersjön tillfrågats samtidigt vad de är villiga att betala för att minska övergödningen in havet. En majoritet är villig att betala för minskade övergödningseffekter, exempelvis förbättrat siktdjup, mindre omfattande algblomningar och färre syrefria bottnar.Betalningsviljan varierar betydligt mellan olika länder, mellan 4 och 110 Euro (mellan cirka 37 och 1 000 kronor) per person och år. Sett till antalet invånare i de nio länderna skulle totalsumman hamna på fyra miljarder euro, det vill säga cirka 37 miljarder kronor.

Svenskarna villiga att betala mest

När man tar hänsyn till inkomstskillnader mellan invånarna i länderna minskar intervallet. Svenskarna är den befolkningsgrupp som är villiga att betala mest, därefter följer finländare och danskar. Lägst betalningsvilja finns i Ryssland, Litauen och Lettland.
– Det här är en viktig rapport för Havs- och vattenmyndigheten, resultaten ger oss stöd i vårt arbete att genomföra befintliga och utveckla nya insatser för en bättre miljö i Östersjön, säger Mats Ivarsson, miljöekonom och utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
– En prognos på vad det kan kosta om vi inte kommer tillrätta med problemen ger bättre underlag för att fatta kloka beslut.

Upplevt grumligt vatten

Varannan av de tillfrågade personerna anger att de själva har upplevt effekterna av övergödningen, huvudsakligen som grumlighet i vattnet och algblomningar. Många anger också att de är oroliga över Östersjöns miljötillstånd. Studien visar också att flertalet bryr sig om Östersjön som helhet och inte enbart om de närliggande lokala kustområdena.

– Resultatet i studien skickar en stark signal till beslutsfattarna om att det finns stöd bland allmänheten för ytterligare åtgärder för att förbättra miljötillståndet i Östersjön. Att göra för lite kommer att bli dyrt, säger Linus Hasselström, analytiker på Enveco och vetenskaplig koordinator av den svenska delen av studien.

Kostnads-nyttoanalys

Resultatet från studien kommer att utgöra en del av en så kallad kostnads-nyttoanalys som kommer att publiceras av Balticstern under hösten 2012.

Björn Risinger, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten, är denna vecka i Almedalen för att delta i flera seminarier kring problemen med övergödning i Östersjön.
– Studien visar att människor faktiskt är beredda att betala för ett levande hav. Det är glädjande och helt i linje med de signaler vi fått från andra studier, bland annat SOM-institutets senaste rapport som visar att havsmiljön är en av de absolut viktigaste frågorna för människor, säger Björn Risinger

Källa: HaV 2.7.2012