Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia koskevan käyttösuunnitelman lausunnolle. Innovaatio-ohjelmia on valmisteltu pitkään. Lausunnot pyydetään viimeistään perjantaina 11.3.2016 mennessä. Liiton jäsenet voivat kommentoida esitystä liiton toimistolle.

Esitys pdf

Lähde: MMM 19.2.2016