Mark- och miljööverdomstolen har stoppat planerna på att bygga en vindkraftpark på uppemot 210 vindkraftverk vid Finngrunden utanför Gävle. Anledningen är att man vill skydda den starkt hotade allfågeln som är mycket beroende av det stora grundområdet för sin övervintring.

Jag tycker det är bra att dom inte bygge vindkraftparken, säger Lasse Berglund, ordförande i Gävle fiskareförening.

Finngrunden är det viktigaste lekströmmingsområdet i hela södra Bottenhavet, fortsätter Lasse Berglund.

Källa: Yrkesfiskaren 1/2014 Uno Gradin