Onsdag 22.5.2019 Campus Allegro C, B8, Sal 462 4. våning, Köpmansgatan 10 

Tillfället är avsett för alla kommersiella fiskare samt för fiskuppköpare 

PROGRAM

12:00 Välkomstkaffe

12:30 Aktuella nyheter från KAG fiskerigrupp, Jonas Harald 

13:00 Egentliga Finlands NTM-central / Fiskeritjänster

Laxfiske, Lars Sundqvist

– det aktörsspecifika kvotsystemet och kvotmärkena

– elektroniska förhands- och lossningsanmälningar samt inköpsanmälningar

– aktuellt för uppköpare

EHFF-stödmöjligheterna

– ny programperiod 2021-2027 – start av planeringen inför perioden, Ville Turta

Övrigt

– förverkandepåföljd inom lagen om fiske, Minna Uusimäki

Deltagarna får gärna skicka frågor på förhand via e-post.

14:30 Slutdiskussion

Välkommen!

Kari Ranta-Aho 

Egentliga Finlands NTM-central

Anmälningar och förhandsfrågor via e-post t.o.m. 16.5.2019: Jukka Lähde,  Egentliga Finlands NTM-central, jukka.lahde@ely-keskus.fi

Källa: NTM-centralen 8.5.2019