I den nya webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi finns det information om vattenområden som omfattas av begränsningar vad gäller mete, pilkfiske och handredskapsfiske med stöd av lagen om fiske och beslut av närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Tjänsten, som öppnades i slutet av januari, riktar sig till alla som fiskar i Finland. I Finland har vi omfattande allmänna fiskerättigheter och goda fiskemöjligheter, men en del av vattendragen omfattas av fiskebegränsningar.

I webbtjänsten kan man enkelt söka områden som omfattas av fiskeförbud på kartan eller med hjälp av textsökning. Tjänsten fungerar både på dator och i mobilapparater och är lättanvänd. Mobilversionen testas ännu, men är öppen för alla.

De förbjudna områdena syns med rött på kartan, och typen av förbud och dess giltighetstid framgår av beskrivningen i samband med förbudet. I tjänsten finns också information om vattendrag för vandringsfisk enligt lagen om fiske, som trädde i kraft vid ingången av året. Dessa områden är utmärkta med orange på kartan. Begränsningar som gäller mete och pilkfiske i vattendrag för vandringsfisk och i fors- och strömområden gäller också ägarna till vattenområden.

Tjänsten kommer framöver att kompletteras med tanke på andra fiskebegränsningar. Sådana är bl.a. områden som omfattas av fiskeförbud med stöd av naturvårdslagen, andra begränsningar av fisket i vattendrag för vandringsfisk, beslut om begränsningar som överförs och närings-, trafik- och miljöcentralernas beslut om begränsning av fisket i överensstämmelse med den nya lagen om fiske.

Jord- och skogsbruksministeriet och närings-, trafik- och miljöcentralerna ansvarar tillsammans för tjänsten om fiskebegräsningar och uppgifterna i den. Tjänsten finns på adressen Kalastusrajoitus.fi.

Källa: JSM info 10.2.2016