Tidonsdag 9.10. kl: 13‑16

PlatsViikinkaari 4, Cultivator II, auditoriet

Välkommen och lyssna på och diskutera ECOSEAL-projektets resultat. Projektet, som koordineras av Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet, fokuserar sig på de skador sälarna förorsakar fisket, gråsälens födoval, sälstammens dödlighet förorsakade av människan och hurdana de så kallade problemsälarna är.

Programmet

Kaffe

13:00‑13:30      Är problemsälarna ett stickprov av populationen? Specialforskare Kaarina Kauhala.

13:30‑14:00      Olika regleringsmetodernas inverkan på gråsälstammen i Östersjön. Forskare Lauri Ronkainen.

14:00‑14:30      Gråsälens födoval på basen av hårdpartikelanalys. Projektchef Raisa Tiilikainen.

14:30-15:00      Gråsälens födoval på basen av späckets fettsyrskonsistens. Forskarna Patrik Tang och Malin Tverin.

15:00‑16:00      Diskussion:  Förslag till samordningen av fisket och sälstamförvaltningen

Anmälan 

Raisa Tiilikainen, RKTL, raisa.tiilikainen@rktl.fi, tel.  040 548 0183

Källa: ECOSEAL 1.10.2013