Tutkijoiden mukaan Inarijärven siika näkee nälkää ja kääpiöityy. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen RKTL:n mukaan järven ravintovarat eivät riitä suurentuneelle siikakannalle. RKTL suosittaa siian istutusten voimakasta vähentämistä.

Inarijärven siikakanta on paisunut liian suureksi kymmenen viime vuoden aikana, kertoo erikoistutkija Teuvo Niva RKTL:sta. Siian istutusten tuntuva vähentäminen ja ammattikalastuksen lisääminen olisi tutkijan mukaan myös paikallaan.

Siianistutusten syy on järven säännöstelyhaittojen korvaaminen. Venäjä ja Norja säännöstelevät Inarijärveä Jäämereen laskevan Paatsjoen vesivoimaloilla. Säännöstely heikensi 1950- ja 1960 luvulla pohjasiian, järvitaimenen ja raudun eli nieriän lisääntymisolosuhteita ja kalakannat romahtivat.

Alun perin siian velvoiteistutusten määrä oli 1,1 miljoonaa kesänvanhaa siianpoikasta vuodessa. Määrää laskettiin 2000-luvun alussa niin, että vuosittain on istutettu 500 000–800 000 poikasta. Istutettava laji on Ivalojoen pohjasiika. Se kasvaa syönnöksellä ison Inarijärven vesillä ja nousee syksyisin kutemaan Ivalojokeen.

Vähemmän istutuksia, enemmän kalastusta

Runsaiden istutusten ja hyvän luonnossa tapahtuvan lisääntymisen vuoksi siikoja on järvessä liikaa suhteessa ravintovarantoon. Tutkijoiden mukaan kasvu on heikentynyt ja siikojen keskikoko on alkanut pienentyä.

Erikoistutkija Nivan mukaan istutuksia pitäisi vähentää reilusti. Istuttaa saisi enintään 200 000 poikasta vuodessa. Vähentäminen parantaisi kalojen kasvua ja estäisi osassa järveä vaivaavan loisongelman pahenemista. Tutkijan mukaan myös ammattikalastuksen lisääminen tekisi Inarin kalakannoille hyvää.

RKTL:n mukaan Inarin kalasaalis oli viime vuonna 183 tonnia, jossa on kasvua 7 ja puoli prosenttia toissavuodesta. Saaliista siikoja oli 75,5 tonnia, taimenia 27, muikkuja 24 ja rautuja eli nieriöitä 6,5 tonnia. Kotitarvekalastajien osuus saaliista oli 55 prosenttia ja verkoilla kaloista pyydettiin 72 prosenttia.

Lähde: Yle/RKTL 11.12.2014