Peimarin koulutuskuntayhtymän Kalatalous- ja ympäristöopisto on saanut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta myönteisen rahoituspäätöksen hankesuunnitelmastaan ”Iktyonomikoulutuksen suunnittelu”. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 14 885 euroa, ja 10 prosentin omarahoitusosuudesta vastaa Peimarin koulutuskuntayhtymä.

Hankkeen taustaa

Iktyonomikoulutusta järjestettiin 1980- ja 1990-luvuilla Paraisilla Valtion kalatalousoppilaitoksessa ja myöhemmin Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutissa opistotasoisena.

Kun opistokoulutus loppui Suomessa kaikilla aloilla 1990-luvulla, iktyonomikoulutus siirtyi Turun ammattikorkeakoululle (AMK). Täällä alkoi vuonna 1998 koulutus luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkintoon, tutkintonimikkeellä iktyonomi (AMK). Aloituspaikkamäärä oli vuosittain 23 – 25, ja opintojen laajuus 210 op eli 3,5 vuotta. Iktyonomit ovat sijoittuneet työelämässä muun muassa kalanviljely- ja kalanjalostusyrityksiin, ELY-keskuksiin, neuvontajärjestöihin ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokseen. Turun AMK on ainoa paikka, jossa iktyonomikoulutusta on Suomessa järjestetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) päätti Turun AMK:n esityksen mukaisesti lakkauttaa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutuksen Turun AMK:sta 2013 syksystä alkaen. Uusia opiskelijoita ei siten enää oteta myöskään kala- ja ympäristötalouden koulutusohjelmaan.

Iktyonomin tutkintonimike kuitenkin säilytettiin (valtioneuvoston asetus 546/2013).

Elinkeinokalatalouden ja vapaa-ajan kalastuksen kentällä on hyvin laaja-alaisesti nähty tarvetta ammattikorkeakoulutasoiselle iktyonomikoulutukselle myös jatkossa.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tarkoitus selvittää, missä ammattikorkeakoulussa iktyonomikoulutusta voitaisiin jatkaa yhteistyössä Kalatalous- ja ympäristöopiston kanssa sekä laatia suunnitelma koulutuksen toteuttamistavasta.

Hankkeelle on perustettu ohjausryhmä, joka on koottu laaja-alaisesti kalatalouden alalta. Ohjausryhmän jäsenet ovat:

– Dernjatin Anja, Elintarviketeollisuusliitto ETL / Kalateollisuusyhdistys

– Forsman Antti, Ammattiopisto Livia / Kalatalous- ja ympäristöopisto

– Jordas Kim, Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL ry

– Jääskeläinen Leena, Suomen Kalakauppiasliitto ry

– Kannel Risto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos

– Lossi Kari, Suomen Kalastusopaskilta ry

– Myllylä Markku (varalla Vesa Karttunen), Kalatalouden keskusliitto ry

– Sandelin Anu-Maria (varalla Mari Virtanen), Suomen Kalankasvattajaliitto ry

– Vetikko Jaana, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö SVK

Ohjausryhmän sihteerinä toimii Maria Saarinen.

Hankkeen toteutusaika on 1.4 – 31.12.2014. Hankkeelle avataan lähiaikoina omat verkkosivut osoitteessa www.livia.fi.

Maria Saarinen

Hankekoordinaattori

Peimarin koulutuskuntayhtymä / Kalatalous- ja ympäristöopisto

Yliopistonkatu 11 a B 21

20100 Turku

puh. 045 6722 688