Sodankylän kunta etsii parhaillaan uusia ammattikalastajia. Kalastajilta ei vaadita kalatalouden opintoja, vaan kunta lupaa kouluttaa kalastuksesta kiinnostuneet. Sodankylä toivoo saavansa kuntaan muutaman uuden kalastajan eläköitymistä paikkaamaan.

Uusia kalastajia etsitään Sodankylään

Sodankylässä, kuten monessa muussakin suomalaisessa kunnassa, painitaan ammattikalastusta uhkaavan ilmiön kanssa. Se on ikääntyminen. Tällä hetkellä esimerkiksi Lapissa ammattikalastajien keski-ikä on 56 vuotta. Suomessasuurimmat kalastajien ikäluokat ovat 45 – 65 -ikäluokan tietämillä.

Kalastajien ikääntyminen on Sodankylässä johtamassa tilanteeseen, jossa kaupallinen kalastus on vaarassa hiipua. Nyt kunta etsii parhaillaan uusia ammattikalastajia, jotta kalastuselinkeino säilyisi kunnassa myös tulevaisuudessa. Kalastajia etsitään erityisesti Lokan tekojärvelle. Syytä onkin, sillä ”lokkalaisten” kalastajien keski-ikä on jo lähemmäs 60 vuotta. Uusia kalastajia etsitään myös luonnonjärvi Unarinjärvelle ja tekojärvi Porttipahdan alueelle.

Aiempaa koulutusta ei vaadita

Sodankylän kunnasta kerrotaan, että kalastajaksi voivat hakea myös henkilöt, joilla ei ole kalatalouden koulutusta tai kokemusta ammattikalastuksesta. Sodankylän rekrytoinnissa suunnitellaan tarvittavat koulutukset henkilöiden tarpeiden mukaan lyhyinä teoriajaksoina. Niissä käydään läpi muun muassa kalastuslainsäädäntö, elintarvikehygienia, kalankäsittely ja omavalvonta kaupallisessa kalastuksessa. 

Sodankylä lupaa myös auttaa ulkopaikkakuntalaisia asunnon  etsimisessä ja osa-aikaisen työn löytämisessä, sikäli pelkkä kalastus ei leipää pöytään tuo. Kunta toivoo löytävänsä kesään mennessä 5 – 8 kalastuksesta kiinnostunutta henkilöä.

– Työ tekijäänsä opettaa. Kaikkein tärkeintä on innostus ja tahto kalastukseen, jos sitä aikoo tehdä työnään, kertoo projektipäällikkö Marjaana Aarnio Sodankylän kunnasta.

Ely-keskus myöntänyt tuke rekrytointiin

Sodankylässä uusia kalastajia haetaan alueelle yhteistyössä kalatalouden oppilaitosten, kalatalousryhmien ja TE-toimiston kanssa. Lapin Ely-keskus on myöntänyt tukea kalastajien rekrytointihankkeeseen Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Lisätietoja rekrytoinnista Lokan Luonnonvara Osuuskunnan sivuilla:

http://lokanjaloste.fi/ammattikalastus.html

Lähde: Yle 30.3.2016, Sodankylän kunta 29.3.2016