Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2016 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2016. Suluissa vuoden 2015 vastaavat tiedot.

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 5 385 tonnia (8 793), MSY-vaihteluväli 3 221 – 8 618

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 29 220 tonnia (29 085)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 201 000 tonnia (193 000), MSY-vaihteluväli 150 000 – 250 000

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri (30) 96 613 tonnia (181 000), MSY-vaihteluväli 73 334 – 114 231 ja Perämeri (31) 6 641 tonnia (5 534)

Kilohaili: 205 000 tonnia (222 000), MSY-vaihteluväli 153 000 – 212 000

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 116 000 lohta (116 000 lohta), ei toivottu 10 % (11), toivottu ja raportoitu 77 % (68), toivottu ja ei-raportoitu 7 % (10), toivottu ja väärin ilmoitettu 6 % (11)

Lohi Suomenlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 11 800 lohta, ei toivottu 10 % (11), toivottu 83 % (81), toivottu ja ei-raportoitu 7 % (8)

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2015. (katso tarkemmin alla)

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES ja SAKL 29.5.2015

 

Kiintiöprosessi Itämeren osalta lyhyesti:

1. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES kerää datan kansallisilta kalantutkimuslaitoksilta (Suomessa Luke), tekee kalakanta-arvion ja antaa kiintiösuosituksen asiakkaan, eli tässä tapauksessa Euroopan komission pyynnöstä. ICES voi kiintiösuosituksen lisäksi myös antaa arvionsa esim. teknisistä säädöksistä.       

Sisäinen työ:

Asiantuntijaryhmä, erillinen Itämerelle (Expert Group)

Tarkasteluryhmä (Review Group)

Suositusta valmisteleva ryhmä (Advice Drafting Group) 

Suosituksen hyväksyvä komitea (Advisory Committee (ACOM))

                                       Suositus valmistuu yleensä toukokuussa (tänä vuonna 29.5)

(EU-17 sekä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta käsittelevät ICES:n arviot ja suositukset alkukesän aikana.)

2. Komission tieteellis-teknis-taloudellinen kalastuskomitea STECF antaa oman neuvonsa kesäkuussa.

3. Komissio kuulee Itämeren neuvoa-antavaa toimikuntaa (BSAC). Se antaa oman suosituksensa heinäkuussa. SAKL on BSAC:n jäsen.

4. Komissio antaa ehdotuksensa, yleensä elokuussa (EU:ssa myös EU:n parlamentti antaa lausuntonsa ehdotuksesta).

5. Käsittely jäsenmaissa alkaa. Suomessa asia etenee seuraavasti:

  • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) lähettää lausuntopyynnön seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (kiintiöt) sidosryhmille. Sidosryhmät antavat lausuntonsa. Kalastuselinkeino (SAKL) antaa oman lausuntonsa ja näkemyksensä.
  • Tieteellisen neuvon, saatujen lausuntojen sekä mahdollisen muun tiedon perusteella MMM antaa oman ehdotuksensa.
  • MMM:n ehdotus käsitellään viranomaisista ja sidosryhmistä koostuvassa ja valtioneuvoston alaisessa EU-17 jaostossa (kalastus), joka valmistelee ehdotuksen Suomen kannaksi. SAKL on myös edustettuna EU-17 jaostossa.
  • Ehdotus Suomen kannaksi menee valtioneuvoston E-kirjeenä eduskunnalle. 
   • Eduskunnassa maa- ja metsätalousvaliokunta ja ympäristövaliokunta antavat lausuntonsa asiasta suurelle valiokunnalle. Valiokunnat kuulevat elinkeinoa (SAKL) ja eräitä muita sidosryhmiä.
   • Eduskunnan suuri valiokunta määrittelee Suomen kannan ja antaa neuvotteluvaltuudet maa- ja metsätalousministerille.

Nämä vaiheet tapahtuvat syys-lokakuussa

6. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto (jäsenmaiden kalastuksesta vastaavat ministerit) pyrkii saavuttamaan poliittisen yhteisymmärryksen seuraavan vuoden kalastusmahdollisuuksista (ja mahdollisista teknistä säädöksistä) lokakuussa Itämeren osalta. Sitä edeltävät Itämeren jäsenmaiden kalastusviranomaisten keskustelut BALTFISH:ssa yhteisen näkemyksen löytämiseksi.

7. Lopullinen hyväksyntä tapahtuu loppuvuoden aikana jossain neuvoston kokouksessa ja julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä, jotta säädös voi astua voimaan seuraavan vuoden alusta.

ICES – osa-alueet:

ices2016