ICES (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2014 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2014. 

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 17.037 tonnia  
Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 70.301 tonnia (+2 %) 
Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 164.000 tonnia (+40 %)
Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri 138.345 tonnia (+43 %). Perämeren osalta 4.317 tonnia.
Kilohaili: 247. 000 tonnia (-10 %)
Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 78.000-116.000 lohta (kaupallinen saalis).  Väärin ilmoitetun tai ilmoittamattoman saaliin pienentäminen sallisi suuremman TAC:n.
Lohi Suomenlahti: 8.000-9.000 lohta (kaupallinen saalis)   

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BS RAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. Jäsenmaissa elinkeinot ja hallinto myös keskustelevat asiasta. EU:n neuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2013.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES/ SAKL 31.5.2013