ICES (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2013 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2013. 

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 20.800 tonnia (-2 %) 
Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 65.900 tonnia (-11 %) 
Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 117.000 tonnia (+25 %)
Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri 97. 000 tonnia. Perämeren osalta ei arviota tässä vaiheessa, mutta luultavasti 2.100 tonnia, jolloin Pohjanlahden kiintiö 99.100 tonnia (-6,5 %)
Kilohaili: 278. 000 tonnia (+9%)
Lohi pääallas ja Pohjanlahti: 54.000 lohta (-56 % verrattuna kiintiöön 2012).  Väärin ilmoitettu tai ilmoittamattoman saaliin osuus arvioidaan olevan 30 %. Tämän pienentäminen sallisi suuremman TAC suosituksen.
Lohi Suomenlahti: Ei numeerista suositusta.   

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BS RAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. Jäsenmaissa elinkeinot ja hallinto myös keskustelevat asiasta. EU:n neuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa syksyllä 2012.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES/ SAKL 31.5.2012