Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2018 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2018. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kiintiö EU:n jäsenmaillevuodelle 2017.
Turska läntinen (osa-alueet 22-24):  vaihteluväli 1 376 – 3 541 tonnia (5 597) 
Turska itäinen (osa-alueet 25-32): enintään 26 071 tonnia (30 857)
Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 200 236 – 331 510 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 267 745 tonnia (191 129), sisältää myös alueella 28.1 kannasta kalastetun osan
Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 95 566 tonnia (140 998)
Kilohaili: vaihteluväli 219 152 – 301 722 tonnia, hoitosuunnitelman mukainen pistearvo enintään 291 715 tonnia (260 993)
Lohi pääallas ja Pohjanlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 116 000 lohta, ei toivottu 9 %, toivottu 91 % (raportoitu 68 %, ei-raportoitu 7 % ja väärin ilmoitettu 16 %) (95 928 lohta)
Lohi Suomenlahti: kaupallinen saalis ei saisi ylittää 11 800 lohta, ei toivottu 16 %, toivottu 81 % ja ei-raportoitu 3 %, johtaa tasoon 9 558 lohta (10 485 lohta)
Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission esityksellä. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2017.
ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.
 
Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk 
 
Lähde: ICES ja SAKL 31.5.2017