Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2022 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2023 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2023. Suluissa vertailu vuoden 2022 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2022.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 80 047 – 103 059 tonnia, pistearvo 102 719 tonnia (-7,7 %) (111 345)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 70 130 – 95 643 tonnia, pistearvo 95 643 tonnia (+33 %) (53 653)

Kilohaili: vaihteluväli 183 749 – 317 905 tonnia, pistearvo 249 237 tonnia (-15 %) (251 943)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: ICES neuvon mukaan saalis tulisi olla nolla (0) merikalastuksessa (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus).

ICES neuvona on kuitenkin, että saalis (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus) Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä voisi olla enintään 75 000 lohta. (sama kuin neuvonanto vuodelle 2022)

Lohi Suomenlahti: 11 800 kpl. Luvusta vähennetään Venäjän osuus ja tehdään eräitä muita vähennyksiä. (sama kuin neuvonanto vuodelle 2022)

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 0 tonnia

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 943 tonnia, sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus yhteensä

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission annettua ehdotuksensa elo-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen Itämeren kalastusfoorumi BALTFISH käsittelee komission ehdotusta. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2022. ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: SAKL perustuen ICES:n julkaisemiin tietoihin 31.5.2022