Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2022 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2022. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2021.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 86 729 – 111 714 tonnia, pistearvo 111 345 tonnia (65 018)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 52 443 – 87 581 tonnia, pistearvo 71 939 tonnia (97 551)

Kilohaili: vaihteluväli 214 000 – 373 210 tonnia, pistearvo 291 745 tonnia (222 958)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: julkistetaan syyskuussa

Lohi Suomenlahti: julkistetaan syyskuussa

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 0 tonnia (595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina)

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): julkistetaan syyskuussa

ICES antoi myös uuden neuvonannon Pohjanlahden silakalle vuoden 2021 osalta: 91 494 – 117 875 tonnia, pistearvo 117 485 tonnia.

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission annettua ehdotuksensa elo-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen Itämeren kalastusfoorumi BALTFISH käsittelee komission ehdotusta. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2021. ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: SAKL perustuen ICES:n julkaisemiin tietoihin 28.5.2021