Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2021 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2021. Suluissa EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2020.

Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 65 018 tonnia (65 018)

Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): vaihteluväli 83 971 – 138 183 tonnia, pistearvo 111 852 tonnia (153 384)

Kilohaili: vaihteluväli 181 567 – 316 833 tonnia, pistearvo 247 952 tonnia (210 147)

Lohi pääallas ja Pohjanlahti: enintään 116 000 kpl, kaupallinen saalis (raportoitu saalis) 96 600 kpl (86 575)

Lohi Suomenlahti: saaliit enintään 11 800 kpl, kaupallinen saalis 9 800 kpl (9 703)

Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 0 tonnia (2 000 tonnia ainoastaan sivusaaliina)

Turska läntinen (osa-alueet 22-24): vaihteluväli 4 275 – 9039 tonnia, kaupallisen kalastuksen saaliit 2 960 – 7 724 tonnia, pistearvo 4 635 tonnia, jos vapaa-ajankalastuksen saalit viimeaikaisella tasolla (3 806)

Neuvonannon jälkeen Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC antaa oman suosituksensa. Käsittely unionissa alkaa komission annettua ehdotuksensa elo-syyskuun vaihteessa. Tämän jälkeen Itämeren kalastusfoorumi BALTFISH käsittelee komission ehdotusta. EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto tekee lopullisen poliittisen ratkaisunsa lokakuussa 2020. ICES:n suosituksessa huomioidaan myös Venäjälle menevä osuus.

Kanta-arviot ja suositukset ovat nähtävillä Kansainvälisen merentutkimusneuvoston sivuilla www.ices.dk

Lähde: ICES ja SAKL 29.5.2020