Länsstyrelsen Stockholm har beslutat att skyddsjakt får ske på 5 900 skarvar i år. Totalt får 4 000 skarvägg oljeras och 1 900 skarvar skjutas men Stockholms läns fiskarförbund anser att mer måste göras.

– Det är högst otillräckligt för att kunna halvera beståndet, säger Anders Jansson i förbundet.

Länsstyrelsen ger Stockholms läns fiskarförbund tillstånd att oljera 4 000 skarvägg under april månad på ön Skraken i Haninge skärgård men 100 bon på ön måste lämnas orörda. För att skydda fisket får skyddsjakten genomföras även om beslutet överklagas, enligt länsstyrelsen.

– Det är bättre än inget alls och kanske bättre än vad många andra länsstyrelser åstadkommit, säger Anders Jansson, Stockholms läns fiskarförbund.

Han anser dock att åtgärderna är otillräckliga för att målen i förvaltningsplanen för skarv ska uppnås. För att fiskbestånden i skärgården ska kunna värnas, och målet om en halvering av skarvstammen nås, behöver skyddsjakten ökas betydligt.

Länsstyrelsen tillåter även skyddsjakt på ytterligare 1 900 skarvar vid fiskeredskap, fiskodlingar, utsättningsplatser för fisk, liksom i fredningsområden för fisk. Där får jakt med vapen ske mellan 1 april och 15 juni och vid vissa mynningsområden till öringförande vattendrag får jakten ske mellan 1 april och 15 maj. Dessutom får skyddsjakt bedrivas för att skydda abborre- och ålbestånd i Östersjön, vid vissa öar i Haninge skärgård liksom på allmänt vatten.

– 1 900 skarvar är vad vi tror är möjligt att fälla med vapen för det är inte lätt, säger Anders Jansson.

Trots att han anser att kraftfullare åtgärder krävs är han ändå ganska nöjd.

– Vi får berömma vår länsstyrelse som tagit de här besluten och uppmana andra länsstyrelser att göra samma sak.

På länsstyrelsens hemsida finns mer detaljerade uppgifter kring hur och var skyddsjakten på skarv får bedrivas. (FYFF: länk https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/djur/jakt-och-vilt/skarv/skyddsjakt-efter-skarv.html )

Källa: sfpo, Skärgården 11.4.2022