Systemet med fisketillstånd förenklas i början av 2016, då den nya lagen om fiske träder i kraft. Den tydligaste ändringen är att fiskevårdsavgiften och de länsspecifika spöfiskeavgifterna slås samman.

Den nya kombinerade avgiften kallas fiskevårdsavgift. Mot fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö på alla vattenområden där det tidigare har krävts någon av de länsspecifika spöfiskeavgifterna.

Fiskevårdsavgiften ska betalas av alla fiskare i åldern 18‒64 år. Man behöver inte betala avgiften om man fiskar med pilk eller metspö. Man kan betala fiskevårdsavgiften för hela året, då kostar den 39 euro, för sju dygn är avgiften 12 euro och för ett dygn är den 5 euro.

För dem som fiskar med spö är ändringen förmånlig. För spöfiske måste man tidigare betala den gamla fiskevårdsavgiften på 24 euro per år samt inom varje fiskelän den länsspecifika avgiften på 31 euro per år. Inom ett tidigare län fick man alltså fiska för en årsavgift på 55 euro, då man nu har tillgång till fiskevattnen i alla tidigare län för 39 euro.

Däremot blir det något dyrare att fiska med fångstredskap. Fiskare i åldern 18‒64 år som fiskar med fångstredskap ska betala fiskevårdsavgiften på 39 euro (eller en avgift för kortare tid) samt skaffa tillstånd av vattenområdets ägare, på samma sätt som hittills.

Den nya fiskevårdsavgiften kan betalas från och med 1.12.2015 på adressen www.eraluvat.fi eller i telefontjänsten 020 69 2424, som är öppen vardagar klockan 8‒16.

Fiskevårdsavgiften kan inte betalas direkt till ett bankkonto, eftersom den nya lagen om fiske förutsätter att fiskare i åldern 18‒64 år registrerar sig. En fiskare ska registrera sig i samband med att han eller hon betalar fiskevårdsavgiften första gången. I samband med registreringen efterfrågas fiskarens namn, kontaktuppgifter och födelsetid (inte personbeteckning).

Fiskevårdsavgiften berättigar inte till spöfiske på alla vatten. Fiskare som betalat avgiften får inte fiska på fredade vattenområden, på ställen som kräver specifika tillstånd eller i vattendrag som definieras i lagen.

Läs mer:

www.eraluvat.fi/se

www.mmm.fi

Länk till lagen om fiske: https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2015/20150379

Mer information
Tf. överinspektör Mikko Malin, 040 8377548, Forststyrelsen

Källa: Forststyrelsen info 6.11.2015