SAKL on tänään lähettänyt liiton laatiman luonnoksen rannikko- ja sisävesikalastuksen hyvän käytännön ohjeiksi Eviran arvioitavaksi. Liiton hallitus on hyväksynyt ohjeet kokouksessaan 17.-18.8.2012. Ohjeet on myös käännetty ruotsiksi. Käännös viimeistellään kun arviointi on valmis. 

Eviran tehtävänä on varmistaa, että ohjeet ovat Euroopan yhteisön hygieniasäädösten mukaisia ja että ohjeita voidaan soveltaa aloille, joihin ne ovat tarkoitettu. Erityisesti Evira arvioi ohjeiden soveltuvuutta yleisten ja erityisten hygieniavaatimusten noudattamiseen.

Ohjeluonnos löytyy liiton sivuilta osiossa Luonnonkalaa.

Lähde: SAKL ja www.evira.fi