Hyrrä- ja Vipu -palvelut pimenevät katkon aikana, mutta tukihakemuksen saa vireille paperilomakkeella.

Maatalouden ja maaseudun tukien verkkoasiointiin tulee pitkä katko elo–syyskuussa, tiedottaa Maaseutuvirasto (Mavi). Tietojärjestelmien ja sähköisten palveluiden katko toteutuu 17.8.–4.9.2017.

”Käyttökatko liittyy laajempaan IT-ympäristön uudistamiseen, eikä katko koske pelkästään Mavin tietojärjestelmiä. IT-ympäristön uudistaminen on välttämätöntä tehdä, jotta varmistetaan tietojärjestelmien ja asiointipalveluiden luotettava käyttö”, virasto perustelee tiedotteessaan.

Katko vaikuttaa maaseudun kehittämistukien sähköiseen asiointiin, sillä Hyrrä-asiointipalvelu ja hakemusten käsittelyyn tarvittava tietojärjestelmä eivät ole katkon aikana käytettävissä. Hakijat eivät siis voi sähköisesti hakea tukia eivätkä viranomaiset voi niitä käsitellä tai tehdä päätöksiä. Käsiteltävänä olevien hakemusten lisätietopyyntöjä ei voi lähettää eikä niihin voi vastata. Katkon aikana ei myöskään makseta tukia.

Hyrrä-palvelussa haetaan ja käsitellään maaseudun yritystuet ja kehittämishankkeet, maatalouden investointituet ja nuoren viljelijän aloitustuet sekä neuvontakorvaus. Lisäksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tuet haetaan Hyrrän kautta. Sähköisen asioinnin osuus on näissä tuissa noin 60–100 prosenttia tukimuodosta riippuen.

Mavi kehottaa yritys- ja hanketukihakijoita huomioimaan, että tuetut toimet voi aloittaa, kun hakemus on tullut vireille.

”Jos hakijalla on tarve saada hakemus vireille katkon aikana, hakemuksen voi toimittaa paperilomakkeella elykeskukseen tai Leader-ryhmään. Maksuhakemuksen toimittaminen paperilla ei käytännössä nopeuta maksun käsittelyä, joten maksuhakemus kannattaa toimittaa joko ennen katkoa tai katkon jälkeen sähköisesti.”

Myöhemmin on tulossa ohjeistusta siihen, miten katkoon tulee varutua.

Myös maatalouden investointitukihakemuksen saa Mavin mukaan vireille paperilomakkeella, mutta tuettua toimea ei saa aloittaa ennen tukipäätöstä.

”Investointitukipäätökset tehdään joka tapauksessa vasta tukijakson päätyttyä lokakuun lopun jälkeen. Nuoren viljelijän aloitustuen tukihakemus tulee olla vireillä ennen tilanpidon aloittamista, joten jos tilakauppa on ajankohtainen juuri katkon aikana, tulee hakemus toimittaa hyvissä ajoin ennen katkoa sähköisesti tai tarvittaessa paperilomakkeella katkon aikana.”

Myöskään viljelijöiden verkkoasiointipalvelu Vipu ei ole käytettävissä katkon aikana. Vipu-palvelussa ei ole käynnissä hakuja kyseisenä aikana eikä käyttökatko vaikuta viljelijätukien maksuaikatauluun.

Käyttökatkon vaikutuksista eläinten rekisteri-ilmoituksiin luvataan tiedottaa erikseen myöhemmin samoin kuin vienti- ja tuonti-ilmoituksiin liittyvistä asioista.

Lähde: MT 26.4.2017