Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa asetuksiksi koskien hallin ja itämeren norpan metsästystä metsästysvuonna 2015-2016.

Hallin kokonaiskannan arvioidaan olevan 40 000-54 000 eläintä ja itämeren norppia on todennäköisesti yli 20 000. Hylkeiden aiheuttamat vahingot kalakannoille, kalastukselle ja kalanviljelylle ovat mittavat. Hylkeet ovat tehneet kalastuksen mahdottomaksi eräillä alueilla.

Lausunnot on jätettävä 21.7 mennessä.

Lähde: MMM 1.7.2015