Maa- ja metsätalousministeriö on 17.6.2016 päättänyt avata hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien vahinkojen korvaamisen Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmasta. Hakumenettely koske vuoden 2015 aikana syntyneiden saalisvahinkojen korvaamista.

Hakuaika alkaa 22.6 ja päättyy 30.9. Hakemukset on jätettävä sähköisesti Hyrrä-järjestelmään tai kirjallisesti hakulomakkeella. Ely-keskukset tiedottavat tarkemmin asiasta.

Lähde: MMM 21.6.2016