Näkymätön vahinko on se osa kalastuksen saaliista, jonka hylkeet ottavat pyydyksistä jälkiä jättämättä. Myös ne kalat, jotka hylkeet karkottavat kalastusalueilta, ovat osa näkymätöntä vahinkoa, mutta vaikka tämä vahinko on usein se suurin vahinko, sen osuutta on vaikea laskea.

Turskankalastuksessa laskettiin, että jokaista hylkeen vahingoittamaa ylös saatua turskaa kohti hylkeet ottivat jälkiä jättämättä neljä turskaa. Pohjoisella Itämerellä katosi yli 20 siikaa jokaista ylös saatua vahingoittunutta siikaa kohti. Silakan verkkokalastustutkimuksissa hylkeiden todettiin poimivan suuria määriä silakoita verkoista, mutta suurin ongelma oli hylkeen kaloja karkottava vaikutus pyyntialueilla.

Raportti ”Hur löser vi konflikten mellan säl och kustfiske?”, Aqua reports 2017:9 Program Sälar och Fiskes verksamhet från 1994 till 2017, Sven-Gunnar Lunneryd & Sara Königson