Metsähallitus toteuttaa elo – lokakuussa 2017 kyselytutkimuksen merialueiden, Saaristomeren ja Pohjanlahden, hylkeenpyytäjille ja kalastajille. Vastaava kyselytutkimus on tehty Suomenlahden alueella vuonna 2016.

Kyselyllä kartoitetaan merialueidemme tärkeitä hylkeenpyynti- ja kalastusalueita. Kyselyyn pääsee tästä linkistä (http://query.eharava.fi/2068). Kyselylomake on avoinna 15.8.2017 − 15.10.2017.

Kyselyn tarkoituksena on 1) selvittää tärkeiden metsästys- ja kalastusalueiden sijainti etenkin valtion yleisellä vesialueella ja Suomen talousvyöhykkeellä, 2) saada tietoa näiden alueiden käytön intensiteetistä sekä 3) selvittää alueiden kehitystarpeita. Kysely ja vastaukset luovat tärkeän pohjan alueiden tulevan käytön ja hyödyntämisen suunnittelulle. Erityisen tärkeätä on osoittaa alueiden tärkeys elinkeinojen ja luonnon virkistyskäytön osalta. Kyselyn käytännön toteutuksesta vastaavat Antti Nykänen ja Mia Vehkaoja Insinööritoimisto K. Nykänen Oy:stä. Työtä ohjaavat Metsähallituksen alueelliset eräsuunnittelijat sekä Riistakeskuksen aluetoimistot.  

Lähde: Metsähallitus 15.8.2017