EU:n komissio on avannut julkisen kuulemisen hyljetuotteiden kauppaa koskevien sääntöjen toimivuudesta. Palaute- ja kuulemisjakso 15.5.–7.8.2024.

Komission laatima yhteenveto kuulemisesta:

”Hylkeitä metsästetään osissa maailmaa kauppaan, toimeentuloon ja kulttuuriin liittyvistä syistä. Koska ihmiset olivat huolissaan eläinten hyvinvoinnista, EU kielsi vuonna 1983 tiettyjen kuutinnahkojen tuonnin. Vuonna 2009 otettiin käyttöön hyljetuotteiden yleinen markkinoille saattamista koskeva kielto kahta poikkeusta lukuun ottamatta.

Tässä aloitteessa arvioidaan, ovatko voimassa olevat säännöt edelleen tarkoituksenmukaisia. Erityisesti tarkastellaan niiden sosioekonomisia vaikutuksia ja vaikutuksia hyljepopulaatioihin.”

Linkki kuulemissivustoon Hyljetuotteiden kauppa – EU:n sääntöjen toimivuustarkastus (europa.eu)

Länk till den svenskspråkiga sidan Handel med sälprodukter – utvärdering av EU-reglerna (europa.eu)

Lähde: EU:n komissio 15.5.2024