Vuotta 2012 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 15.3. – 15.4.2013. Huomatkaa, että postin kulkuun on syytä varata vähintään 7 vrk. Tarkistakaa myös kehittämissuunnitelmanne voimassaolo!

Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan. Muistutamme, että palkkion maksamisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut hyljekoulutukseen. Vuonna 2013 järjestetään tarpeen vaatiessa koulutustilaisuus niille, joilla ei ole todistusta osallistumisesta hyljekoulutukseen. Koulutus ja sen yhteydessä jaettava materiaali on ilmaista. Osallistumisesta aiheutuvia matka- ja muita kustannuksia ei korvata.

Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta (http://www.mmm.fi) ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Määrärahaa tämän vuoden hyljesietopalkkioiden maksamiseen on käytettävissä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa eli 25 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2011.

Lisätietoja ja lomakkeet: http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html

Lähde: MMM 15.3.30213