Vuotta 2013 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 15.3. – 15.4.2014.

Sietopalkkiojärjestelmän periaatteet säilyvät ennallaan. Muistutamme, että palkkion maksamisen edellytyksenä on, että hakija on osallistunut hyljekoulutukseen.

Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilta (http://www.mmm.fi/fi/index/ektr/tuen_hakeminen.html ) ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Määrärahaa tämän vuoden hyljesietopalkkioiden maksamiseen on käytettävissä yhteensä 1,375 miljoonaa euroa.

Hakulomake on palautettava omaan ELY-keskukseen. Huomatkaa, että postin kulkuun on syytä varata vähintään 7 vrk.

 

Lähde: V-S ELY-keskus 11.3.2014