Valtioneuvosto antoi 21.12. asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 §:n muuttamisesta, jolla asetuksen voimassaoloaikaa pidennettiin koko hallituskauden kattavaksi ja vuoden 2027 loppuun. Asetus tulee voimaan 27.12.2023.

PDF suomi

PDF ruotsi

Lähde: MMM 28.12.2023