Hyljekarkottimilla voidaan pitää hylkeitä loitolla kalanpyydysten ja kasvatusaltaiden lähettyviltä. Näin saadaan vähennettyä sekä kalataloudelle aiheutuvia tappioita että estettyä hylkeiden joutuminen pyydyksiin. Uusi vedenalaisia ääniä hyödyntävä menetelmä on osoittautunut tehokkaaksi etenkin lyhytaikaisessa käytössä. Luonnonvarakeskuksen (Luke) selvityksen mukaan karkottimien käyttöön tarvitaan yhteiset pelisäännöt, jotta niiden ympäristölle ja eliöstölle aiheuttamia haittavaikutuksia voidaan ehkäistä.

Hyljekarkotin on tutkimusten perusteella hyödyllinen lyhytaikaisessa käytössä, kuten esimerkiksi lohirysien suojaamisessa. Luken ja kaupallisten kalastajien yhteistyönä toteutetussa tutkimuksessa lohisaalis oli keskimäärin 64 prosenttia suurempi rysissä, joissa oli karkotin. Laitteiden avulla on myös kokeiltu sulkea hylkeiltä laajoja alueita. ”Näistä kokeiluista on saatu alustavan positiivisia tuloksia, ja kalastusta on voitu jatkaa ilman hylkeitä. Edelleen tarvitaan tutkimus- ja kehitystyötä, jotta menetelmä voisi tulla rutiinikäyttöön”, asiantuntija Esa Lehtonen Lukesta kertoo.

Myös kalanviljelylaitoksilla on laitteita käytössä. Niiltä kertyneet kokemukset vaihtelevat. Karkottimien lyhyehkö vaikutusalue ei riitä kattamaan kokonaista laitosta, ja suojaamiseen tarvitaan monta kallista laitetta. Yhtenä ratkaisuna on esitetty Luken ja Aalto-yliopiston yhteistyössä kehittämää liikkuvaa hyljekarkotinta.

Vaikutukset ympäristöön ja eliöstöön on otettava huomioon

Karkottimien mahdollisista haittavaikutuksista meren eliöstöön tehtiin kirjallisuusselvitys. Ääntä tuottavat laitteet vaikuttavat ympäristöön, ja vaikutus tulee aina arvioida alueellisesti.

Hyljekarkottimien ei ole havaittu vaikuttavan kalojen käyttäytymiseen, vaikka jotkut kalalajit reagoivat ääneen herkästi. Sukeltavat merilinnut ja nisäkkäät sen sijaan voivat joissain tapauksissa karkottua, ja etenkin pyöriäinen tulee aina ottaa huomioon hyljekarkottimen käyttöä suunnitellessa. ”Erityisesti jatkuva altistus voi aiheuttaa hylkeelle tai muille lajeille kuulovaurioita, jos eläin on lähellä karkotinta, missä äänenpaine on suuri. Tätä pyritään vähentämään esimerkiksi siten, että laite lähettää ääntä vain lyhyissä pulsseissa ja aluksi hiljaisemmalla voimakkuudella, mikä antaa hylkeelle mahdollisuuden poistua ennen vaurion syntymistä”, Esa Lehtonen kertoo.

Karkottimien käytöstä kaivataan lisätietoa – yhteiset pelisäännöt tarvitaan

Tutkimuksessa selvitettiin eri intressiryhmien näkemyksiä hyljekarkottimien käytettävyydestä. Esimerkiksi kalataloussektorilla toimivien keskuudessa karkottimien käyttö on melko laajasti hyväksytty keino hyljevahinkojen vähentämisessä, mutta niiden tehokkuudesta ja käytettävyydestä halutaan vielä lisävarmistuksia. Haastatteluissa esiin nousseet huolet sen sijaan liittyvät ympäristövaikutuksiin, kuten vedenalaiseen meluun. Erityisesti toivottiin haittavaikutusten tarkkaa selvittämistä sekä nostettiin esiin mahdollista karkottimien luvanvaraisuutta.

Sidosryhmähaastattelun lisäksi tehtiin myös kohdennettu vapaa-ajankalastajien haastattelu alueella, jossa Luke on tehnyt hyljekarkotinkokeiluja jo useamman vuoden ajan. ”Paikalliset vapaa-ajan kalastajat ovat pääosin ottaneet karkottimet vastaan myönteisesti, mutta niiden sijoittaminen ja maisemointi ovat tärkeitä, jotta ne eivät haittaa etenkään rannalta kalastusta tai maisemaa”, Luken erityisasiantuntija Juhani Hopkins tiivistää.

Hyljekarkottimien käyttöön liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Selvityksessä luotiin tiekartta tulevaisuuden kehitysaskeleita varten. Petri Suuronen International Seafood Consulting Group Oy:stä kertoo, että karkottimille saattaa olla tarpeen luoda esimerkiksi alueellisia tai ajallisia käyttörajoituksia, jotta vedenalaista melua ei lisätä sellaisilla alueilla ja sellaisina aikoina, jolloin melusta voi olla merkittävää haittaa muulle eliöstölle. ”Tutkimusta ja kehitystyötä tarvitaan edelleen, ja tiekartan avulla voidaan edistää sekä laitteiden saattamista käyttöön että minimoida niiden haittavaikutukset”, Suuronen sanoo.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuksessa selvitettiin hyljekarkottimien käyttöä ja niiden ympäristövaikutuksia. Tutkimusta rahoitti Maa- ja metsätalousministeriö.

Lisätietoja: Asiantuntija Esa Lehtonen, +358295327226, esa.lehtonen@luke.fi

Linkki raporttiin: Hyljekarkottimet kalastuksessa: mahdollisuudet ja soveltuvuus hylkeiden kalastukselle aiheuttamien vahinkojen torjunnassa

Lähde: Luke 25.3.2024