Tukala Naantali hylje 1

Merimaskun salmi ja kalasatama. Karkotinlautta vasemmalla. 

 

Loviisassa käynnistettiin pilotti hylkeiden karkottamiseksi rysien läheisyydestä ja nyt alkoi vastaavalla tekniikalla toteutettu hanke Naantalin ja Merimaskun alueella. Täällä on tavoitteena suojata laajempi alue, jossa kalastetaan etenkin kuhaa verkoilla. Hanke on osa kalatalouden innovaatio-ohjelmaan sisältyvää Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -hanketta, joka on käynnissä Luonnonvarakeskuksen ja mm. SAKL:n yhteisvoimin.  

 

Hylkeiden aiheuttamat vahingot ovat kasvaneet ja jo monin paikoin tehneet verkkokalastuksen mahdottomaksi. Aiempien kokeilujen tulosten perusteella on voitu estää hylkeiden pääsy yksittäiselle pyydykselle akustisella veden alla lähetettävällä korkeataajuisella äänellä, ja nyt haetaan kokemuksia sulkemalla karkottimilla laajalle merenlahdelle johtavat salmet hylkeiltä ennen kuin kalastuskausi alkaa. 

 

Kuten Naantalinkin laitteissa, karkotinyksikkö sisältää pulssigeneraattorin ja vahvistimen, ja se lähettää anturiin satunnaisia äänisignaaleja veteen taajuudella, jonka hylkeet kokevat erittäin epämiellyttäväksi. Anturi ja sen virrantuoton mahdollistava välineistö on pakattu lautalle, joka ankkuroidaan haluttuun paikkaan. 

 

Tällä kertaa asennettiin 6.-7. syyskuuta kolme lauttaa ja työtä johti Esa Lehtonen (LUKE) ja työssä olivat mukana kalastajat Olavi ja Erkki Sahlstén. Ennen kun karkotin lähettää minkäänlaista ääntä, on tehty monenlaisia valmisteluja. Luvat on haettu ja saatu vesialueiden omistajilta, ja lauttojen sijaintipaikat ilmoitettu Liikennevirastolle.  Vaikka lauttojen tarkoitus on estää hylkeiden pääsy salmista läpi, on ne sijoitettu Liikenneviraston ohjeistuksen mukaisesti väyläalueiden ulkopuolelle ja ne on merkitty keltaisin erikoismerkein, 2 x led-valoin (360 °), heijastimin sekä varoitustekstein. 

 

Tukala Naantali hylje 2

Lauttaa nostetaan veteen hinattavaksi Merimaskun kalasatamassa 

 

Tekniikka toteutettiin samalla tavalla kuin Loviisassa ja lautta varusteineen laitettiin laskukuntoon Merimaskun kalasatamassa. Täällä Kalastusyhtymä Sahlsténin troolari Rockall toimi alustana johon satojen kilojen ankkuripainot nostettiin, ja jolla ne laskettiin paikoilleen. Monenlaista tavaraa, työkaluja, kettinkiä ja apuvälinettä piti olla mukana, että työ saatiin tehtyä sujuvasti ja turvallisesti. Tällä kertaa sää suosi ja moni yksityiskohta oli jo kerran harjoiteltu Suomenlahdella. Useamman päivän työn lauttojen valmistelu ja asennus kuitenkin vaati. 

 

Tukala Naantali hylje 3

Lautta viedään lähemmäksi kiinnityspaikkaansa pienemmällä veneellä. Erkki Sahlstén ohjaa ja Esa Lehtonen suunnittelee. 

 

Tukala Naantali hylje 4

Johdot liitetään paikan päällä ja varmistetaan, että kaikki toimii. 

 

Tukala Naantali hylje 5

Kiviporalla syntyy kallioon reikä, jolla varmistetaan että lautta pysyy paikoillaan kovassakin tuulessa ja virtauksessa. 

 

Tukala Naantali hylje 6

Tukala Naantali hylje 7

Kiinnitykset ovat vaativien olosuhteiden ja turvallisuuden johdosta lujia. 

 

Tukala Naantali hylje 8

Reilun 800 kg ankkuripaino lasketaan pohjaan troolarin nosturilla. 

 

Valmistelut tehty ja vielä kerran varmistukset, että kaikki on mukana, ja vesille. Matkaa kalasatamasta lauttojen sijoituspaikoille on joitain maileja ja keli suosii. Viimeisen lautan toinen kiinnitys porataan kallioon ja toinen tulee kiinni raskaaseen betonipainoon jonka paikka on luodattu jo ennakolta tarkalleen siihen, mihin Liikennevirasto on sen ohjeistanut. Siitä kun Rockallin kone starttasi Merimaskussa ja kädet irtosivat lautasta sen merkiksi, että karkotin oli toiminnassa, oli kulunut reilut viisi tuntia.  

 

Tukala Naantali hylje 9

Tukala Naantali hylje 10

Ankkurointi on tehty ja lautta viritetään sopivaan asentoon ja virrat kytketään päälle. 

 

Vesi on vielä lämmintä ja niin hylkeet kuin kalatkin kauempana saaristossa, mutta syksy lähestyy. Hylkeet ovat oppineet seuraamaan kaloja ja kalastajia, eikä karkottimista ole hyötyä verkkokalastuksessa enää siinä vaiheessa, kun pyynti on jo alkanut. Tällöin ovat myös hylkeet paikalla eivätkä poistu ennen kuin jää peittää koko saariston. Tulevan syksyn aikana selviää, kuinka hyvin ääni kantaa ja pystyykö yksi karkotinyksikkö suojamaan verkkokalastusta tällä vesialueella. 

 

Tukala Naantali hylje 11

Kaikki kunnossa ja tuloksia odotellaan 

 

Lisätietoja lauttojen sijainnista ja ominaisuuksista: 

 

Lautta 1: Särkänsalmen Särkän saaren eteläpuoli pos. 60 27,577 / 21 55,571, veden syvyys lautan kohdalla 12,5 m ja Otaq karkotin 7 m syvyydessä.  

Lautta 2: Merimaskun salmen sillan kaakkoispuoli pos. 60 28,941 / 21 52,520, veden syvyys lautan kohdalla 7 m ja karkotin 3,5 m syvyydessä 

Lautta 3: Naantalinsalmen Raumakarin itäpuoli pos. 60 27,660 / 22 01,282 veden syvyys lautan kohdalla 10 m ja karkotin 5 m syvyydessä sekä Vire Labs Oy hydrofonilaitteisto. 

 

Hyljekarkotinlauttojen sijaintitiedot Liikenneviraston nettisivuilla osoitteessa: 

 

https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/413193/Tm25.pdf/3c44f8eb-3537-4f4b-bcd4-ad7f93695235