Joulukuun alusta Livian Kalatalous- ja ympäristöopisto on käynnistänyt Hyljedetektori-hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on tehdä kattava selvitys siitä, millaista tekniikkaa voitaisiin käyttää hylkeen automaattiseen havaitsemiseen vedessä. Ajatuksena on, että tulevaisuudessa olisi mahdollista kehittää hylkeen läsnäoloon automaattisesti reagoiva karkotin joka helpottaisi pyydyskalastusta ja kalankasvatusta hyljeongelma-alueilla.

Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston rahoittama ja sille myönnettiin 100 % (8840 €) julkista tukea, koska hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä hyvin laajasti sekä ammattikalastajien että vesiviljelijöiden parissa Suomen koko merialueella ja Saimaalla.

Hanke toteutetaan 1.12.2014-31.3.2015. Hankekoordinaattorina toimii Janne Antila.

Lisätietoja:

Janne Antila

050-4632848 / 045-6304280

janne.antila@livia.fi

Lähde: Livia 30.12.2014