Suomalainen elintarvikealan hygieniapassi täyttää tänä vuonna 10 vuotta. Huhtikuuhun 2012 mennessä osaamistodistuksia on myönnetty lähes 770 000 kappaletta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira hallinnoi ja ylläpitää hygieniaosaamisjärjestelmää sekä ohjaa ja valvoo osaamistestaajien toimintaa.

Suomen lainsäädäntöön perustuva hygieniaosaamisjärjestelmä on ainutlaatuinen ja se on herättänyt muissa EU-maissa runsaasti mielenkiintoa. Hygieniaosaamistodistuksen eli hygieniapassin voi saada suorittamalla hyväksytysti erityisen elintarvikehygieenistä osaamista mittaavan testin tai sopivan elintarvikealan tutkintotodistuksen kautta. Hygieniapassi on yllättänyt suosiollaan. Kymmenen vuotta sitten arveltiin, että passia tarvitsisi noin 130 000 elintarvikealan työntekijää. Nykyään järjestetään vuosittain noin 10 000 testitilaisuutta ja myönnetään noin 60 000 osaamistodistusta.

Hygieniaosaamistodistus vaaditaan sellaisilta elintarvikealan työntekijöiltä, jotka työssään käsittelevät pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita elintarvikehuoneistossa. Elintarvikealalla työskentelevien on hallittava elintarvikehygienian perusasiat, jotta ruokaa osattaisiin käsitellä turvallisesti. Elintarvikkeiden oikealla käsittelyllä vaikutetaan merkittävästi elintarvikkeiden säilyvyyteen ja turvallisuuteen.

Eviran hyväksymät osaamistestaajat järjestävät hygieniaosaamistestejä ja myöntävät hygieniaosaamistodistuksia. Osaamistestaajia on noin 1900 eri puolilla Suomea. Evira valvoo osaamistestaajien toimintaa. Kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset valvovat hygieniaosaamisen velvoitteen toteutumista elintarvikealan yrityksissä, kuten ravintoloissa, suurkeittiöissä ja elintarviketehtaissa.

Lisää tietoa hygieniaosaamisesta Eviran internetsivuilta: http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/hygieniaosaaminen/

Lähde: Evira 24.4.2012