”Lohen kysyntä on kasvanut maailmalla ja samaan aikaan tarjontaa on ollut aiempaa vähemmän. Tämä on nostanut lohen hintaa, mikä on vaikuttanut myös kirjolohen kysynnän kasvuun”, yritysryppään hallitusten puheenjohtaja Veijo Hukkanen kertoo.

Hukkasten kalanjalostuksen vienti viisinkertaistui edellisvuodesta.

Veijo Hukkasen arvion mukaan viennissä on paljon potentiaalia myös tulevaisuudessa. Vuosi 2017 on lähtenyt käyntiin hyvässä vireessä.

”Meillä yrittäjäperheenä on vahva usko kalan kysyntään ja sen tuomiin mahdollisuuksiin Suomessa ja maailmalla”, toteaa Hukkanen.

Kalan jatkojalostukseen tullaan lähivuosina investoimaan noin 10 miljoonaa euroa ja kalankasvatukseen 4–5 miljoonaa euroa Kalaneuvos – V. Hukkanen Oy:ssä ja kalankasvatusyritys Nordic Fish Oy:ssä.

Kala-alan yrittäjäperhe on saanut merkittävää kasvua oman kirjolohiraaka-aineen kysynnän kasvusta. Kalan kysyntä on kasvanut Suomessa ja maailmalla.

Hän perää pitkäjänteisyyttä kalankasvatuslupapolitiikkaan ja tukien ohjaamista kirjolohen merikasvatukseen.

Veijo Hukkasen mukaan kirjolohen kasvatus kannattaa merikasvatuksena, maalle rakennetut kiertovesilaitokset ovat olleet kannattamattomia.

”Viranomaisia on harhautettu maalla olevien kiertovesilaitosten hyvyydestä. ELY-keskukset myöntävät tukea alallemme, mutta kiertovesikasvatuslaitokset ovat olleet tähän mennessä taloudellisesti huonoja sijoituksia.”

Kiertovesilaitokset eivät Hukkasen mukaan ole vielä missään osoittautuneet kannattaviksi riippumatta siitä, mitä kalalajia on viljelty.

”Normaaliin merikasvatukseen sen sijaan kannattaa panostaa. Meressä kasvatettu kala kasvaa hyvin normaalissa ympäristössään yli kolmekiloiseksi, Hukkanen perää tukea merikasvatukseen.

Kalaneuvos-tuotemerkin omistavan Hukkasen yrittäjäperheen yritysryppään vuoden 2016 liiketulos nousi lähes nelinkertaiseksi edelliseen vuoteen verrattuna. Kalanjalostus- ja kalankasvatuskonsernien yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi edellisen vuoden 84 miljoonasta eurosta 105 miljoonaan euroon. Liiketulos nousi edellisvuoden 3,2 miljoonasta eurosta 11,7 miljoonaan euroon.

Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevat yritykset työllistävät yhteensä noin 230 henkilöä.

Lähde: MT 7.5.2017