Viime aikoina kuluttajille on annettu suosituksia kalavalinnoista niiden eettisyyden perusteella. Kalavalintojen kestävyyden monet puolet voivat hämmentää kuluttajaa.

Moni haluaisi tukea kotimaista ja ympäristöystävällistä vaihtoehtoa, jolloin ostopäätöksessä on arvioitava kalavalinnan ilmasto- ja ympäristöhaitat. Tosiasiassa Suomen rannikolla ja saaristossa tapahtuva pienimuotoinen ammattikalastus ja valikoiva pyynti on edelleen ympäristöystävällisimpiä vaihtoehtoja, ja tämän tulisi selvemmin tuoda kuluttajien tietoon.

Suositukset ovat antaneet mielikuvan siitä, että esimerkiksi Suomen rannikolla kalastettua kotimaista kalaa tulisi usein välttää. Suosituksissa on todettu muun muassa, että norjalaista lohta tai kasvatettua kirjolohta voi kaupasta ostaa huoletta. Suomessa onkin pääosin siirrytty syömään norjalaista kassilohta, joka kasvatetaan rehuilla merialtaissa.

Norjalaisen lohen kestävyyttä tulee kuitenkin tarkastella kriittisesti, sillä norjalaisen lohifileen rehevöittävät päästöt ovat suuremmat kuin kotimaisen luonnonkalan tai jopa kirjolohifileen. Tämän lisäksi norjalaisen lohen ympäristökuormitus kasvaa, kun arvioinnissa huomioidaan kuljetusmatkat.

Kasvatettu kirjolohi koetaan myös hyväksi ostovaihtoehdoksi, koska sen ympäristövaikutukset ovat pienentyneet vuosien mittaan. Kasvatetun kirjolohen aiheuttamat ympäristöhaitat, kuten vesien rehevöityminen eivät kuitenkaan ole loppuneet.

Luonnonkalojen pyydystäminen poistaa ravinteita vesistöistä ja vähentää rehevöitymistä. Luonnonkala ei kuluta rehua. Nämä kuvastavat jo sitä, että kuluttajille suunnatuissa kalansyöntisuosituksissa on annettava mahdollisimman laaja ja selkeä kuva kalalajikkeiden todellisista ympäristökuormituksista. Kuluttajan on ostopäästöstään tehtäessä saatava kokonaisvaltaista tietoa pyynnistä ja kalan alkuperästä sekä mahdollisista seurauksista kalakannoille ja ympäristölle.

On huolestuttavaa, että kotimaisen kalan kulutus on vähentynyt dramaattisesti ja tuontikala valtaa markkinoitamme. Suosituksissa on usein unohdettu ja jätetty huomiotta kotimaisen kalan eettisyys ja ympäristöystävällisyys sekä se, että suomalainen ammattikalastuskunta toimii vastuullisesti.

Kotimainen ammattimainen rannikkokalastus on pienimuotoista ja pyynti valikoivaa, eikä tätä tosiasiaa saisi sivuttaa kuluttajavalistuksessa.

Christina Gestrin

kansanedustaja (r)

Espoo

Lähde: HS mielipide 7.6.2012