Ym­pä­ris­tö­jär­jes­tö WWF:n Ant­ti Halk­ka kir­joit­ti (HS Mie­li­pi­de 1. 8.) hyl­keis­tä. Hal­kan mu­kaan nor­pan ra­vin­toa ovat kol­mi­piik­ki ja si­lak­ka. Mut­ta norp­pa tun­kee jat­ku­vas­ti har­vaan ry­sään siian ja lo­hen pe­räs­sä.

Ka­las­ta­ja ei voi jät­tää verk­ko­ja yök­si pyyn­tiin, kos­ka saa­lis­ta ei aa­mul­la ole ja ver­kot ovat en­ti­set. Päin­vas­toin kuin Halk­ka väit­tää, myös norp­pa on syyl­li­nen.

Kal­liit, hyl­keen­kes­tä­vät ry­sät ovat vä­hen­tä­neet suo­ria lo­hi­va­hin­ko­ja, mut­ta muu­ten ka­las­ta­ja ei hyl­keil­le pär­jää. Kun ka­las­ta­jat vä­he­ne­vät, va­hin­got vä­he­ne­vät, ei­kä sie­to­kor­vaus ole va­hin­ko­mit­ta­ri.

WWF ei ole huo­lis­saan ka­lan saan­nis­ta, vaik­ka ko­ti­maan ka­laa jo boi­ko­toi­daan, hin­ta on ro­mah­ta­nut, ka­las­tus­ta ra­joi­te­taan se­kä hal­lit, nor­pat ja me­ri­met­sot muo­dos­ta­vat on­gel­ma­kim­pun, jo­ta ei en­nen ol­lut.

 

Risto Tolonen

ka­la­ta­lou­sak­ti­vaat­to­ri

Pe­rä­me­ren ka­la­ta­lous­ryh­mä

Lähde: HS 11.8.2013