I Lovisa pågår ett projekt som har som mål att skrämma iväg sälar från fiskenät och ryssjor. Det är ett återkommande problem för många fiskare att sälar äter upp fångsten som samlas i ryssjorna.

I projektet som började i maj och avslutas i oktober försöker man skrämma iväg sälarna med hjälp av ljud som sänds på höga frekvenser i havet.

Det är LUKE, det vill säga Naturresursinstitutet i Finland, som ligger bakom projektet.

Fiskare Mikael Lindholm testar de nya skrämmarna. Vid Viborgsholmen i Lovisa finns en av sälskrämmarna utplacerad, ytterligare en skrämma finns lite längre österut.

Ljudet är obehagligt för sälarna

Lindholm säger att det är för tidigt att avgöra om projektet varit lyckat, men åtminstone har han inte haft besök av sälar i ryssjorna i samma utsträckning som tidigare år.

– Vi har placerat sälfångare vid båda ryssjorna som har sälskrämmare. Nu har inte en enda säl gått in där, och vanligtvis borde där vara fyra till fem sälar vid den här tiden, säger Lindholm.

Sälskrämmarna som används i det här projektet är unika på så sätt att det inte är samma ljud hela tiden som sänds ut. I stället ändras ljudet så att sälarna inte ska bli vana med det.

Ljudet uppfattas av sälarna som obehagligt och därför håller de sig borta från området nära skrämman. Det handlar om runt 50 meter.

– Det har funnits sälskrämmare i 20 till 30 år men de har inte fungerat eftersom sälarna har blivit vana med ljudet och efter en tid har skrämmarna blivit utan effekt, säger Lindholm.

Projektet fortsätter nästa år

I oktober eller senast i november avslutas projektet för det här året. Då är det möjligt att ge en mellanrapport över hur bra sälskrämmarna har fungerat.

Projektet är ändå inte slut, utan kommer att fortsätta nästa år. Hela projektet beräknas ta två till tre år.

Lindholm registrerar varje fångst han får i ryssjorna för att se om mängden fisk har ökat tack vare sälskrämmarna. Som referens har han en ryssja som inte skyddas av sälskrämman.

Tanken är att i framtiden stöda fisket i landet med hjälp av sälskrämmarna.

– Målet är att fiskare i framtiden ska kunna få ekonomiskt stöd av staten eller EU för att skaffa en sälskrämmare om det visar sig att de fungerar bra.

Det är nämligen inte billigt för fiskare att skaffa en sälskrämma. De kostar runt 20 000 euro, en del till och med mer.

– De handlar om en så avancerad teknik, säger Lindholm.

Källa: Yle 10.7.2018