Det är hög tid att man kommer vidare i skarvfrågan. Det anser Kim Jordas, verksamhetsledare för Finlands yrkesfiskarförbund.

– Vi har pratat om det länge och önskat att man skulle ha skridit till åtgärder mycket tidigare. Nu sitter vi redan illa till. För tio år sedan hade vi 4 600 häckande par. I dag är det 24 000 par som häckar längs den finska kusten.

Skarvsituationen diskuteras under två dagar i Åbo, där myndigheter, intresseorganisationer, politiker och andra intresserade samlats till ett seminarium. På seminariet tar man också del av erfarenheter av att begränsa skarvstammen i bland annat Danmark.

Det man nu efterlyser man bland annat är en konkret ändring i skarvpolitiken och lagstiftningen, så att miljömyndigheterna skulle kunna bevilja tillstånd att begränsa skarvbeståndet.

En av dem som deltar i seminariet är Kimmo Puolitaival, överdirektör för NTM-centralen i Egentliga Finland.

– Vi behöver lagstiftning i frågan, säger Puolitaival. Det skulle ge oss ett ryggstöd för att kunna fatta beslut, så att alla parter känner sig hörda.

Han efterlyser också en mer levande dialog mellan de olika parterna i skarvfrågan.

– I viss mån talar man förbi varandra, fortsätter han. Parterna borde bli bättre på att lyssna på varandra för att kunna föra ärendet vidare till konkreta åtgärder, där alla parter skulle känna sig hörda.

Det hetaste samtalsämnet på skarvfronten i Finland just nu är den skarvarbetsgrupp som tillsattes i mitten av november av miljöminister Kimmo Tiilikainen. Gruppen har i uppdrag att utreda hur man de skador som skarvarna orsakar kan minskas på ett hållbart sätt. Det är tio år sedan en liknande arbetsgrupp har suttit ner tillsammans kring skarvfrågan och förväntningarna är höga på att de ska kunna föra ärendet vidare.

Kaj Mattsson, verksamhetsledare på Åbolands fiskarförbund är en av dem som hoppfull.

– Situationen nu är alltför låst, tyvärr, men den nya skarvarbetsgruppen är ett bra exempel på hur man kan gå vidare nu. EU har gjort det klart att skarvfrågan är en nationell fråga, som Finland själv ska sköta. Nu borde politikerna träda fram.

En av dem som sitter i den nytillsatta skarvarbetsgruppen är Kim Jordas, verksamhetsledare vid Finlands yrkesfiskarförbund. Han satt också med i den första skarvarbetsgruppen som tillsattes för tio år sedan.

– Väldigt lite har hänt sedan dess. Men nu då skarvbeståndet vuxit, kanske också det politiska trycket är hårdare på att åstadkomma något konkret.

Arbetsgruppen ska innan mitten av mars nästa år ska komma med konkreta åtgärdsförslag på hur man ska kunna minska de skador som skarven förorsakar. Gruppen leds av riksdagsledamot Anna-Maja Henriksson (SFP) och den består av 16 medlemmar plus sakkunniga.

Källa: Yle Åboland 24.11.2015