Helsingin Satama suunnittelee uuden ruoppausmassojen meriläjitysalueen käyttöönottoa. Kaikkia kaupungin ranta- ja vesirakentamisen yhteydessä syntyviä ruoppausmassoja ei voida sijoittaa maa-alueille, siksi Helsingillä on käytössä kolme meriläjitysaluetta, Mustakuvun alue, Vuosaaren sataman läjitysalue ja Taulukarin alue, joista Taulukarin alueelle ei enää mahdu ruoppausmassoja.

Alustavasti uudelle läjitysalueelle suunniteltujen massojen kokonaismäärä on 4 – 6 milj. m3ktr (kiintoteoreettinen kuutio). Vaikutusten arvioinnissa käsiteltiin useita eri sijaintivaihtoehtoja. Lopullinen sijoitettavien massojen määrä määräytyy jatkosuunnitteluun valittavan alueen ominaisuuksien pohjalta.

YVA-menettelyn tavoitteena oli arvioida hankkeen ympäristövaikutukset, varmistaa vaikutusten huomiointi suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä antaa kansalaisille tietoa ja mahdollisuus osallistua prosessiin. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkasteltiin useita eri sijaintivaihtoehtoja Helsingin edustalla ja kauempana ulkosaaristossa. Ympäristövaikutusten arvioinnissa ei tehdä päätöksiä hankkeen toteuttamisesta.

YVA-menettely aloitettiin laatimalla arviointiohjelma, joka on työsuunnitelma tarvittavista selvityksistä, tutkittavista vaihtoehdoista ja arviointimenettelyn järjestämisestä. Arviointiohjelma valmistui syksyllä 2011.Arviointiohjelman ja siitä saadun palautteen perusteella tehtiin varsinainen vaikutusten arviointi, jonka tulokset esitetään ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. YVA-selostus valmistui joulukuussa 2012 ja se on nähtävillä 27.12.2012 – 25.2.2013 mm. Helsingin Sataman ja Uudenmaan ELY-keskuksen internetsivuilla sekä Helsingin kaupungintalolla (Pohjoisesplanadi 11 – 13). Muut nähtävilläolopaikat ilmoitetaan Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksessa.

Helsingin Jätkäsaaren infokeskus Huutokonttorilla järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus keskiviikkona 9.1.2013 klo 18.00–20.00 (Tyynenmerenkatu 1, Helsinki). Tilaisuudessa esitellään ympäristövaikutusten arvioinnin tuloksia sekä menettelyn aikana tarkasteluja vaihtoehtoja. 

Hankkeesta vastaa Helsingin Satama ja konsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskus.

Lähde: Helsingin Satama 20.12.2012