Helsingfors traditionellla strömmingsmarknad hålls den 7-13 oktober 2012.

Anmälan skriftligen senast 14.9.2012. Tilläggsuppgifter från Helsingfors Hamn/ Teija Ahlgren, tel. 09-310 33561 eller teija.ahlgren@hel.fi. Hamnen sköter också om torgplatserna. Torgplatserna placeras i år på Salutorget.