Helsingfors Strömmingsmarknad 2016 ordnas på Salutorget i Helsingfors den 2–8 oktober 2016. Totalt 35 fiskare har anmält sig till marknaden. I år finns det totalt 18 båtplatser och 16 platser för salustånd. 

Övrigt program under Helsingfors Strömmingsmarknad ordnas i synnerhet på öppningssöndagen den 2 oktober. Marknadens program publiceras på www.stadinsilakkamarkkinat.fi/se under september. Strömmingsmarknaden syns också i kanalerna i sociala medierwww.facebook.com/stadinsilakkamarkkinat och Instagram (stadinsilakkamarkkinat).

Källa: Helsingfors Partitorg 19.9.2016