Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Tervon kalanviljelylaitoksella on kuollut viime päivinä poikkeuksellisen paljon kaloja. Kalojen vointia on pyritty kohentamaan johtamalla tuloveteen puhdasta happea ja pumppaamalla uomiin viileämpää vettä.

Kaloja on rasittanut erityisesti laitoksen vesityksenä käytettävän Nilakkajärven pintaveden ennennäkemättömän korkea lämpötila. Uoma-altaiden tuloveden lämpötila on ollut korkeimmillaan sunnuntaina 27.7.2014, jolloin iltapäivällä veden lämpötilaksi mitattiin peräti 28,8 °C.

Tervon kalanviljelylaitoksella ongelma on kohdistunut erityisesti kattamattomalla uoma-allasalueella kasvatettaviin kirjolohiin. Tuotantohalleissa olosuhteet ovat olleet paremmat, sillä altaiden lämpötilaa on voitu hallita viileämmän syvännevesityksen avulla. Kuolleisuutta on ollut jo niin paljon, että se vähentää ensi vuoden mäti- ja kalatoimituksia merkittävästi. Kuolleiden kalojen kokonaismäärä selviää syysinventointien yhteydessä.

Lähde: RKTL 30.7.2014