Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan johdossa käynnistyy sukupolvenvaihdos uuden toimitusjohtajan nimityksellä. Oikeustieteen maisteri Heli Backman seuraa eläkkeelle siirtyvää toimitusjohtaja Päivi Huotaria vuodenvaihteesta lukien.

Backmanilla laaja sosiaalivakuutuksen tuntemus

Maatalouden haastava taloustilanne heijastuu väistämättä myös Melan suurimman asiakasryhmän, maatalousyrittäjien työkykyyn ja jaksamiseen.

– Sosiaaliturvaa ja oikein kohdennettuja toimenpiteitä tarvitaan jaksamisen tueksi ehkä enemmän kuin koskaan. Näen tulevaisuuden kuitenkin valoisana: huoltovarmuuden merkitys ja maatalousyrittäjien työn arvostus on noussut näinä haastavina aikoina, toteaa Backman.

– Melan toimitusjohtajalla on tärkeä rooli maatalouden sekä tieteen ja taiteen harjoittajien sosiaaliturvan toimeenpanijana ja kehittämisen asiantuntijana. Sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajan tehtävästä siirtyvällä Heli Backmanilla on tähän työhön erinomaiset edellytykset osaamisen, kokemuksen ja motivaation kautta, toteaa hallituksen puheenjohtaja Juha Marttila.

– On hienoa päästä käyttämään työurallani karttunutta osaamista Melan johdossa. Melan asiakaskunta tekee arvokasta työtä suomalaisessa yhteiskunnassa, sanoo Heli Backman.

Mela on hyvässä kunnossa

Melan pitkäaikainen toimitusjohtaja Päivi Huotari on tehnyt merkittävän uran maatalouden sosiaaliturvan edistäjänä.

–Lämmin kiitos Päivi Huotarille Melan ja sen asiakkaiden eteen tehdystä vaikuttavasta työstä. Mela on hyvässä kunnossa ja nauttii niin asiakkaiden kuin sidosryhmien luottamusta. Tästä on uuden toimitusjohtajan hyvä jatkaa, kiittelee Marttila.

Backman aloittaa Melassa syksyn aikana perehtyen toimitusjohtajan tehtäviin. Toimitusjohtajan vastuut siirtyvät Backmanille ensi vuoden alussa.

–Melassa on loistava, sitoutunut henkilökunta, jonka kanssa on ollut ilo tehdä töitä, toteaa Huotari. Tämä antaa hyvän pohjan myös jatkolle.

Lähde: Mela 21.6.2022