Satelliittiseurannassa olevat norpat ovat liikkuneet tänä talvena laajoilla alueilla Perämerellä ja Selkämerellä, selviää Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hankkeesta, jossa tutkitaan norppien vaikutusta ammattikalastukseen. Poikkeuksellisen heikko jäätalvi näkyy norppien liikkumisessa ja on saanut lisääntymisikäiset norpat etsimään vahvempia pesintäjäitä. Heikosta jäätilanteesta huolimatta Perämeri tarjoaa norpille Itämeren parhaat pesintäolot.

Tänä talvena erityisesti aikuiset norpat ovat liikkuneet edestakaisin Perämeren pohjukan ja Merenkurkun välillä jään reunoja seuraillen. Valtaosa nuorista norpista on liikkunut paikallisemmin.

Tällä hetkellä vain Perämeren pohjukassa on jäätä. Tyypillisesti Perämeri ja Merenkurkku ovat vahvan jään peitossa helmi-maaliskuussa, jolloin norppa pesii. Jäätilanne voi heikentää pesintää ja se vaikuttaa myös karvanvaihtoon. Vähäiset kevätjäät voivat tuoda kauempana merellä viihtyvät norpat tavallista lähemmäksi rannikkoa viimeisten jäiden perässä. Keväällä Perämeren rannikoilla tullaankin todennäköisesti tekemään norppahavaintoja poikkeuksellisen paljon.

Satelliittiseurannassa olevat 13 norppaa pyydystettiin syksyllä 2013 Perämereltä osana Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen hanketta, jossa selvitetään paikallisten ammattikalastajien kanssa itämerennorppien elinympäristönkäyttöä Perämerellä. Tarkoituksena on arvioida norppien liikkumista ja ajankäyttöä ammattikalastajien kalastusalueilla ja pyydysten läheisyydessä. Alustavien tulosten mukaan ammattikalastajien vannerysissä Perämerellä vierailee erityisesti nuoria norppia. Hankkeen tulokset valmistuvat vuonna 2015.

ImageProxy

Seurantanorpat ovat liikkuneet laajoilla alueilla tammi- ja
maaliskuun välisenä aikana. Aikuisten norppien liikkeet on merkitty
punaisen ja nuorten sinisen sävyillä.

Lähde: RKTL 24.3.2014