Selvä enemmistö kansanedustajista ei kannata turkistarhauksen kieltoa. Hufvudstadsbladet kysyi kansanedustajilta, minkä kannan he ottaisivat, jos aloite päätyy äänestykseen eduskunnassa.

Kyselyyn vastanneista edustajista 102 ilmoitti äänestävänsä ehdotusta vastaan ja vain 13 sanoi kannattavansa sitä. Kannattajista 6 on vihreitä, 4 vasemmistoliittolaista, 2 sosiaalidemokraattia ja yksi perussuomalainen.

Kansanedustajista 14 kertoi, ettei ollut vielä päättänyt kantaansa, ja 71 ei halunnut osallistua kyselyyn.

Epävarmin ryhmä tuntuu HBL:n kyselyn mukaan olevan sosiaalidemokraatit – heistä 31 ei halunnut kertoa kantaansa aloitteeseen.

Sen sijaan RKP:n edustajat ilmoittivat kaikki vastustavansa aloitetta.

Osa niistä kansanedustajista, jotka ilmoittivat äänestävänsä aloitetta vastaan, kertoi kuitenkin kannattavansa hallitusohjelman linjausta, jonka mukaan turkistarhaajia kehotetaan etsimään vaihtoehtoisia elinkeinoja alan merkityksen vähentämiseksi tulevaisuudessa.

Kansalaisaloitteen turkistarhauksen kieltämiseksi on allekirjoittanut 60 000 ihmistä, ja se on siirtynyt eduskunnan käsiteltäväksi.

Eläinsuojeluliitto Animalian, Luonto-Liiton, Oikeutta eläimille yhdistyksen ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton yhteisen Turkistarhaton Suomi -kampanjan tavoitteena on, että eduskunta kieltäisi turkistarhauksen Suomesta. Järjestöjen mukaan se on epäeettinen elinkeino. Aloite oli ensimmäinen eduskuntakäsittelyyn päätyvä kansalaisaloite.

Lähde: Yle 18.11.2012