Det har inte tidigare importerats så mycket fisk till Finland som nu och samtidigt har fisket aldrig tidigare upplevt ett sådant direkt och indirekt motstånd i form av en alltför stor sälstam och skarvar som snart är ett problem längs hela kusten med tanke på fisket.

I Kvarken finns ett sälskyddsområde mitt i en smal passage där både vandringssik och lax skall passera för att nå sina lekplatser. Där placerar myndigheter ett sälskyddsområde och bordet är dukat för sälarna som tackar och tar emot. Ingen tycks fråga hur detta område, fullt av säl, påverkar vandingssiken. Ingen för mig känd utvärdering har gjorts av hur detta sälskyddsområde påverkar fiskens möjlighet till tillväxt. Områdets inverkan på fiskstammarna borde utvärderas vart tredje år.

Världsnaturfonden har också blandat sig i Finlands fiske genom att rödlista bland annat sik. Få se vilket som är nästa drag i deras verksamhet att göra fisket i landet olönsamt. 

Källa: Hbl/ insändare Kaj Kanto 10.12.2012