Sverige saknar en fungerande ordning för hur tillståndsprövningen av marin vindkraft ska ske, situationen påminner om kaos. Tidsmässigt har verkligheten sprungit ifrån lagstiftaren. Det finns många projekt som vill realiseras av sina ägare, men en fungerande ordning saknas. Svenskt fiske riskerar att mista sina viktigaste fiskeplatser.

För närvarande bereder Länsstyrelsen i Västra Götaland förslag till beslut till regeringen av två vindkraftsparker i Skagerrak: Posiedon och Mareld. Chef för länsstyrelsen är landshövding Sten Tolgfors. Han var tidigare försvarsminister, men tvingades avgå på grund av Saudiaffären. Därefter började han jobba för lobbybyrån Rud Pedersen. När Aftonbladets reportrar utgav sig för att vara kunder som ville köpa hans tjänster för att få igenom en ny lag nappade han direkt.

Yrkesfisket i Västra Götaland har alltid varit viktigt och är en del av länets identitet; i länet finns landets största livsmedelsindustri med inriktning på beredning och produktion av fisk och fiskprodukter. På länsstyrelsens hemsida står att man arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalité till konsumenterna. Man kan ju tro att landshövdingen borde värna även yrkesfisket, men det förefaller som om så inte är fallet. Vad är västkusten utan skaldjur och vad händer med kustkulturen utan yrkesfisket?

Det förefaller som att landshövdingen tagit sig rollen att verka som lobbyist för vindkraftsindustrin. Han propagerar för marin vindkraft i media och i brev till statsråd. Frågan man rimligen kan ställa sig är om han har förstått vad hans uppdrag som landshövding innebär? I DN i februari i år sa han att flera vindkraftsparker behövs på västkusten och att detta kan klaras bara om politikerna säger ja. Att Skagerrak är viktigt för fisk och fiske verkar han strunta i. Frågan är om Sten Tolgfors är rätt man på sin post?

SFPO har, som Sveriges största organisation för yrkesfiskare, försökt få till ett möte med landshövdingen. Det har visat sig inte vara möjligt. Vid ett möte med ansvariga chefer och handläggare på länsstyrelsen framgick hur okunniga man var i fiskets bedrivande. Man har redan bestämt sig för att rekommendera regeringen att godkänna några vindkraftsparker i Skagerrak.

När man läser vad som står på länsstyrelsens hemsida om marin vindkraft är tydligt att man skönmålar genom att nedtona negativa effekter och överdriva eventuella positiva effekter. Andra myndigheter, exempelvis Energimyndigheten, är mer realistiska: ”Vad gäller vindkraftens påverkan på fisk­ och skaldjursresurserna är kunskapsläget ofullständigt, särskilt vad gäller långsiktiga och kumulativa effekter”.

Om storskaliga marina vindkraftsparker etableras i Skagerrak, som länsstyrelsen kommer att föreslå regeringen att tillåta, så innebär det en dödsstöt mot det svenska räkfisket och med det en dödsstöt mot hela västkustfisket. En dödsstöt mot en matproducerande basnäring, som kan öka sin livsmedelsproduktion i kristider.

Sverige, men av Europas längst kuststräckor, riskerar att bli utan något fisk- och skaldjursfiske i framtiden om storskaliga vindkraftsparker byggs i Skagerrak. Ingen känner till de långsiktiga och kumulativa effekterna av storskalig marin vindkraft – ändå ska sådan byggas i Skagerrak?

Källa: Sfpo ledare 30.10.2023