På Åland har getts ut en bok om det åländska trålfiskets uppgång och avveckling. Översikten har skrivits av Nils Storå.

Det åländska trålfisket är en intressant historia. Kanske främst ur fiskerinbranschens synvinkel, då det var en väldigt viktig tid för yrkesfisket, och räknas också, tillsammans med laxfisket, som en guldålder för det åländska fisket, men även för den åländska historien är det en viktig del.

I denna historik ges en kort översikt över det åländska trålfiskets uppkomst, utveckling och sedermera avveckling. Inte för att det definitivt är slut på trålfisket, men i någon större omfattning kommer vi knappast att få se ett åländskt trålfiske igen. Författaren har även försökt sätta in trålfiskets utveckling i ett större sammanhang, och belyser hur viktigt det var för utvecklingen från fiskarbonden till ett fullskaligt yrkesfiske.

Översikten bygger i huvudsak på framställningen i Nils Storå, Fiskets Åland och fiskarkulturen (Ålands kulturstiftelse, Mariehamn 2003), med kompletterande upplysningar av Stig Husell, Jan & Susann Fagerström och Bengt Nordberg, samt Torsten Blomqvist, Bernt och Börje Mattsson, Fredrik Lundberg och Carl Storå.

Källa: Ålands Fiskare r.f., historiken http://leader.webbhuset.fi/Site/Widget/Editor/166/files/Tra%CC%8Alfiskets%20historia_A5_slutgiltig.pdf