Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu drygt 14,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för ersättning till skador av säl på fiske.

Länsstyrelserna fördelar sedan ut pengarna till yrkesfiskare i landet.

–  Största bidragen går till Kalmar och Norrbottens län, säger Susanne Viker, utredare på enheten för biologisk mångfald på HaV.

Pengarna tas från viltskadeanslaget och får bara delas ut till licensierade yrkesfiskare. Totalt omfattar anslaget 20 miljoner kronor och 4,7 miljoner kronor har redan betalats ut av HaV till länsstyrelserna för att förebygga de skador som sälar orsakar fisket.

–  Pengarna för förebyggande åtgärder går exempelvis till så kallade push up fällor i de norra  länen. I de södra länen kan det handla om att ge bidrag för att utveckla alternativa redskap som till exempel torskburar, säger Susanne Viker.

–  Nu handlar det om ersättningar för de skador som uppstått under senaste året. Det kan handla om nät som trasats sönder av sälar eller att de ätit upp eller skadat yrkesfiskarnas fångster.

Den största delen av HaV:s bidrag går till Kalmar län som får drygt 2,2 miljoner kronor och Norrbottens län som får drygt 2,1 miljoner. Bland de länsstyrelser som får minst andel finns Hallands län med 66 000 kronor och Västra Götalands län med noll kronor i bidrag.

–  I Västra Götalands län finns pengar kvar sedan tidigare år och Hallands län har legat på den låga nivån i flera år. Det kan finnas flera orsaker till att ett län får mer än ett annat, dels att länet har ett större sälbestånd och dels att det bedrivs ett fiske där som är känsligt för sälskador, exempelvis nät- och krokfiske, säger Susanne Viker.

Källa och foto: HaV