Harrström Fiskargille har haft stora problem med skarven de senaste åren. Fiskargillet vill nu ha ersättning för utplanterad havsörings- och sikyngel som de hävdar att skarvarna ätit upp.

Kent Norrdahl, kassör i Harrström fiskargille, beskriver hösten som bedrövlig.

– Under de två senaste åren har fiskargillet planterat ut bland annat aborre och sik. Vi har provfiskat, men det verkar inte finnas fisk kvar. Tillväxten av småabborre är nästan obefintlig och för ett par år sedan fanns det i rikliga mängder. Vi vill ha ersättning för det som skarven har ätit upp.

Sammanlagt har Harrström Fiskargille lagt ut 4 200 euro på fiskutplantering de senaste åren. Det är den summa som de vill att Närings-, trafik-, och miljöcentralen, NTM-centralen, ersätter.

– Vi vill få hjälp, men vi vill inte bråka. Vi vill helt enkelt föra en dialog om problemet.

Källa: Vasabladet 12.12.2012