Vuonna 2022 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa vajaat 37 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli runsaat 17 000.

Laskennoissa nähtyjen Itämeren hallien määrä on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodesta 2003 lähtien. Tänä vuonna laskentatulos oli runsaat 5 000 yksilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Suomen merialueella tulos oli noin tuhat yksilö pienempi ja Tukholman saaristossa pudotus hallimäärissä oli jopa yli 3 000 yksilöä.

– Tulos voi kertoa joko muutoksista laskentaolosuhteissa tai kannan kasvun tasaantumisesta. Jatkossa nähdään, onko laskeva kasvutrendi pysyvä ilmiö vai laskentaolosuhteista johtuva, toteaa Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Mervi Kunnasranta.

Valtaosa halleista tavataan edelleen keväisin karvanvaihtoaikaisen levinneisyyden ydinalueella Lounais-Suomen, Keski-Ruotsin ja Viron merialueilla. Suomen merialueen halleista noin 88 prosenttia oli laskentahetkellä lounaisessa ulkosaaristossamme.

Hallit kuvataan lentolaskennoissa ulkoluodoilta karvanvaihdon aikaan touko-kesäkuun vaihteessa, ja yksilömäärät lasketaan kuvista. Laskentatulos edustaa hallien minimimäärää, vaihteleva osa yksilöistä on aina laskennan tavoittamattomissa. Yksittäisten vuosien väliset erot laskentatuloksessa eivät siksi kerro suoraan kannan koon muutoksista. Kannankoon muutoksia onkin syytä tarkastella useiden vuosien laskentatulosten trendiä. Muina vuodenaikoina hallien sijoittuminen eri merialueille voi myös poiketa merkittävästi kevään laskentatilanteesta.

Suomen merialueen hallilaskennat tekee Luke. Perämeren norppalaskennoista vastaa Ruotsin luonnonhistoriallinen museo. Itämerennorpan osalta laskentatulos ei ole vielä valmistunut.

Laskennoissa nähdyt hallit koko Itämerellä (mustat neliöt) ja Suomessa (neliöt).
Harmaahyljekanta 2022. * Ei laskentatuloksia saatavilla.

Lähde: Luke 16.12.2022